Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2001: Núm.: 4

Núm.: 4

El temps del Consell de Cent, I
L'emergència del municipi, segles XIII-XIV

Articles

Índex (p. 3-4)
PDF
 
Presentació (p. 5-6)
Manuel Rovira i Solà, Sebastià Riera i Viader
PDF
 
La significació de la història municipal (p. 9-17)
Josep Maria Font i Rius
PDF
 
El Consell de Cent durant l'Edat Mitjana (p. 21-48)
Pere Ortí Gost
PDF
 
Poder, dinero y control del comercio en la formación del régimen municipal de Barcelona (p. 49-58)
Stephen P. Bensch
PDF
 
La percepció del fogatge de 1359 a Barcelona: un exemple de col·laboració entre les fiscalitats estamental i municipal (p. 59-78)
Albert Estrada-Rius
PDF
 
La convocatoria del "usatge Princeps namque" en 1368 y sus repercusiones en la ciudad de Barcelona (p. 79-107)
Manuel Sánchez Martínez
PDF
 
El Consell de Cent i les institucions eclesiàstiques: cap a una visió comprensiva (p. 108-127)
Nikolas Jaspert
PDF
 
L'evolució de les actuacions del Consell de Cent en matèria d'urbanisme al segle XIV (p. 128-145)
Albert Cubeles i Bonet
PDF
 
Alfons el Benigne i el govern municipal de Barcelona: aspectes concrets (p. 146-154)
Josefa Mutgé Vives
PDF
 
La fi del sistema consular mallorquí i les seves repercussions en el català: el cas dels consolats de Pera i Constantinoble (p. 155-164)
Daniel Duran i Duelt
PDF
 
Una època tranquil·la en el govern de Barcelona: El regnat de Martí l'Humà (1396-1410) (p. 165-182)
Maria Teresa Ferrer i Mallol
PDF
 
La participació de l'estament artesanal en el Consell de la ciutat (segles XIII-XVI): l'exemple dels terrissers (p. 183-192)
Josep M. Vila i Carabasa
PDF
 
El règim jurídic dels juristes de Barcelona (1243-1399) (p. 193-212)
Tomàs de Montagut Estragués
PDF
 
El cos dels procuradors de plets de les corts del veguer i batlle de Barcelona en el segle XIV (p. 213-223)
Víctor Mata i Ventura
PDF
 
Educació i socialització a Barcelona als darrers segles medievals (p. 224-236)
Teresa Vinyoles i Vidal
PDF
 
Les fonts municipals del període 1249-1714. Guia d'investigació (p. 239-275)
Sebastià Riera i Viader
PDF
 
Resúmenes/Abstracts (p. 279-290)
PDF