Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La diversitat cultural com a dret a la preferència individual

Meritxell Peleato García

Resum


En aquest article s’analitzen els continguts i perspectives que es varen desenvolupar en el decurs del Diàleg Interacció del Fòrum Universal de les Cultures 2004. En concret, aquells que giraren entorn la problemàtica del desenvolupament cultural i de la seva relació/dependència respecte al desenvolupament econòmic en els àmbits locals, dins el marc d’un món globalitzat. La proposta del Diàleg tenia com a objectiu analitzar les vinculacions entre ambdós àmbits per tal de potenciar noves polítiques locals (que haurien de concretar-se en l’”Agenda 21 de la Cultura”) que potenciessin l’àmbit cultural, desubstantivat i banalitzat en favor de l’àmbit econòmic. L’anàlisi de les diferents categories i perspectives que es varen posar a debat, nogensmenys, ens aboca a un tractament realitzat i desenvolupat des dels paràmetres de l’àmbit econòmic i, per tant, de caire més aviat descripitiu que prescriptiu. Les possibilitats de potenciar l’àmbit cultural tot romanent dins una lògica economicista queden així reduïdes a la mera constatació de l’existència de múltiples pràctiques que queden subsumides en el mercat, i amb les que hom s’hi relaciona com a mercaderies.

Text complet: PDF