Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2011

Consultes
Catàleg de les espècies fòssils noves del cretàcic de Catalunya i d'altres regions
Josep Ramon Bataller i Calatayud
320
Contribució a l'osteologia comparada del cavall i l'ase: zootècnia de la raça asinina catalana
M. Rosell Vilà
85
Estudi dels principals jaciments fossilífers peninsulars
79
Model de galliner d'una cabuda per a 150-200 gallines ponedores
Enric Catà Catà, Enric Corominas Cortès
71
Descripció de les més importants varietats d'avellaner cultivades a Cataluña.
A. Trotter, A. Matons
51
Història de les investigacions paleontològiques sobre polipers fòssils a Catalunya i a les regions limítrofes
43
Primer suplement a la fauna coral·lina del Cretàcic de Catalunya i regions limítrofes
Josep Ramon Bataller i Calatayud
43
El diabló de l'avellaner
Jaume Nonell Comas
37
Allotjament de les gallines ponedores
Enric Corominas Cortès
29
El conreu de la terra com a ocupació secundària dels no agricultors
Josep Llovet Mont-Ros
25
Qualitats de l'arbre per plantar
Ramon Sala
25
Els preus de la llet a Catalunya durant els anys 1936 i 1937
Josep Llovet Mont-Ros
24
Contribució a l'estudi d'algunes civades cultivades al Vallès
Josep Pérez Malla
23
Invasió de Sesamia Vuteria Stoll als arrossars de l'Empordà
Ramon Bardia Bardia
21
La recol·lecció de fruita
Ramon Sala
20
El cost de la sega i de la batuda segons la raça de blat conreada.
Ramon Bardia Bardia
20
Característiques econòmiques d'una empresa agrícola del Vallès oriental
Josep M. Riu Vulart
18
Apèndix
18
El Servei de Terra Campa i la Cerealicultura catalana: tasca cerealícola del Servei de Terra Campa de la Mancomunitat de Catalunya
Josep M. Soler Coll
16
El Servei de Terra Campa i la Cerealicultura catalana: tasca cerealícola del Servei de Terra Campa de la Generalitat de Catalunya
Josep M. Soler coll
16
Introducció
12
Les invasions de Ceratitis Capitata Wied i les possibilitats de la conservaió frigorífica
Francesc X. Riera
12
Manera de fer productives les terres salines de Lleida
Lluís Pascual Roca
12
El XVII Congrés Geològic Internacional
Rafael Candel i Vila
12
Els nostres insectes bibliòfags i la lluita contra llurs estralls
G. del Cid
11
Les condicions del treball agrícola i el sistema de producció, a la plana de l'Alt Empordà
Josep Llovet Mont-Ros
11
Contribució a l'estudi de la rompuda de terres: història de 10 anys de rompre per terres del Penedès
Lluís Vallès Nadal
11
Contribució a l'estudi de la "Brotada d'hivern" en les pruneses japoneses
Ramon Sala
11
Normes de racionament per a truges de cria
Enric Corominas Cortès
10
La raça de gallines Prat
Enric Corominas Cortès
10

«Els 30 articles més consultats al 2012