Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Índex de títols


 
Número Títol
 
1981: Núm.: 3 Quarta sèrie Activitats enzimàtiques en un sòl adobat amb fangs de depuradores urbanes Detalls     PDF
Manel Bonmatí i Pont, Montserrat Pujolà i Cunill
 
1980: Núm.: 1 Quarta sèrie Agricultura i percepció remota Detalls     PDF
Jaume Bech i Borràs
 
1981: Núm.: 3 Quarta sèrie Alguns aspectes microbiològics de la utilització agrícola dels fangs de depuradora Detalls     PDF
Alfred Cohí i Ramon
 
1980: Núm.: 2 Quarta sèrie Alguns caràcters del margall (Lolium multiflorum var. westerwoldicum). Correlacionats amb la producció Detalls     PDF
Francesc Casañas Artigas, Lluís Bosch i Roura, M.C. Ruiz de Villa, L. Lorente
 
1981: Núm.: 3 Quarta sèrie Análisi de agentes tireostáticos en productos cárnicos Detalls     PDF
M.A. Losada Díaz, J. Boatella Riera, M.C. de la Torre Boronat
 
1980: Núm.: 1 Quarta sèrie Ecologia paisatgística i ramaderia Detalls     PDF
Pere Montserrat Recoder
 
1980: Núm.: 1 Quarta sèrie Ecosistemes sota stress Detalls     PDF
Ramon Margalef
 
1980: Núm.: 1 Quarta sèrie Efectes secundaris dels plaguicides Detalls     PDF
Jacint Nadal i Puigdefàbregas
 
1981: Núm.: 3 Quarta sèrie Esterilització de taps de suro amb òxid d'etilè Detalls     PDF
M. Pujadó, F. Niubó, M. Pujol
 
1980: Núm.: 2 Quarta sèrie Estudi edafobotànic d'alguns prats mesohigròfils subalpins del berguedà Detalls     PDF
Jaume Bech i Borràs, R. Vallejo, A. Rosell
 
1980: Núm.: 2 Quarta sèrie Estudio de los niveles y del origen de la contaminacion microbiologica de la nata comercializada en las pastelerias de Barcelona Detalls     PDF
José Mestres Lagarriga, Marc Oliva Pascuet
 
1981: Núm.: 3 Quarta sèrie Interpretación de fotografías aéreas para la cartografía de suelos: ejemplo del Bajo Llobregat Detalls     PDF
R. Rosa, Jaume Bech i Borràs
 
1980: Núm.: 2 Quarta sèrie L'anàlisi multivariable en l'experimentació agrícola, revisió crítica d'un cas concret Detalls     PDF
Lluís Bosch i Roura, F. Casas, M.C. Ruiz de Villa
 
1980: Núm.: 1 Quarta sèrie La protecció dels vegetals des de l'angle de la recerca Detalls     PDF
Joan-Pere Vila Hors
 
1981: Núm.: 3 Quarta sèrie Liberación experimental de bases en suelos de origen granítico del Maresme (Barcelona): correlaciones entre los valores de las diversas magnitudes estudiadas Detalls     PDF
Jaume Bech i Borràs, J.M. Fernández Delgado, M. Berbel
 
1980: Núm.: 2 Quarta sèrie Liberación experimental de bases en suelos de origen granitico del maresme (Barcelona): posibles componentes periodicos en las series cronologicas de valores Detalls     PDF
Jaume Bech i Borràs, J.M. Fernández Delgado, M. Berbel
 
1980: Núm.: 2 Quarta sèrie Role de protection exerce par la couverture triasique vis a vis de l'evolution geochimique superficielle du socle granitique de la pena, pres de Poblet (Tarragone, Espagne) Detalls     PDF
Jaume Bech i Borràs, Yves Chevalier, Jean Dejou
 
1980: Núm.: 2 Quarta sèrie Separació de set varietats comercials de Lolium multiflorum, Var. WesterWoldicum mitjançant la consideració simultània de 15 caràcters morfològics Detalls     PDF
Francesc Casañas Artigas, Lluís Bosch i Roura, M.C. Ruiz de Villa, A. Clavero
 
1 - 18 de 18 elements