Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2010

Consultes
Jugar a pensar i pensar jugant
Carmen Luca de Tena
299
Algunes idees per elaborar un projecte d'observació
Maria Rosa Rosselló Ramon
289
El joc dramàtic a l'Educació Primària
Isabel Tejerina
222
Contes i rondalles a les escoles d'immersió lingüística
Montserrat Sobrevias
220
El joc com a eina educativa
Rosa I. Rodríguez Rodríguez, Núria González
186
El joc en el desenvolupament del nin durant els primers anys de vida
Josep A. Pérez Castelló
180
Àmbits de la ludoteca. Acomodació entre concepte i ubicació
Imma Marín i Santiago
179
L'hort escolar com a eina per adquirir valors, normes i actituds al CP Rafal Vell
Celso Calviño Andreu, Jerònia Sampol Fornés
162
La petita poesia oral: els jocs lingüístics i el llenguatge oral a l'aula
Ramon Bassa i Martín
144
Reflexions sobre els contes a l'escola
Elisabeth Abeyà
125
Geografia llegendària de Palma
Gaspar Valero i Martí
125
El tractament de llengües al currículum. Del projecte educatiu al projecte lingüístic
Felip Munar i Munar
121
L'Escola Normal de la postguerra
Gabriel Janer Manila
110
L'avaluació del desenvolupament del projecte lingüístic de centre
Miquel Vives Madrigal
107
El projecte Plenamar: recursos didàctics de llengua i literatura
Seminari Didàctica Català ICE
103
La comunicació no verbal en l'ensenyança de les llengües estrangeres
Mònica Marcos Llinàs
102
Un acostament didàctic al món de les possessions mallorquines
Isabel Peñarrubia i Marquès
101
Entre l'ahir i l'avui de la literatura infantil. Crònica dels estudis de literatura infantil catalana a Mallorca (1977/8-2002)
Ramon Bassa i Martín
95
Les rondalles a l'escola
Antoni Font, Caterina Martí
92
Dinamització de la lectura
Anna Gasol
92
Gènesi i evolució del llenguatge escrit. Història dels aprenentatges de la lectura i l'escriptura
Anne Marie Chartier
85
La literatura infantil i juvenil catalana a final del segle XX
Josep Maria Aloy
83
Un moviment de renovació pedagògica: les Escoles d'Estiu de Mallorca (1968-1996...)
Ramon Bassa i Martín
82
Identitat cultural i societats multiculturals
Jordi Vallespir
78
Elogi de la lectura, un plaer amenaçat
Gabriel Janer Manila
78
Un currículum centrat en llengua
Ana Teberosky
76
L'avaluació de la qualitat docent a la Universitat de les Illes Balears
M. Jesús Mairata, Mateu Servera Barceló
75
Ciències de la Naturalesa a ESO. Un projecte per a les Balears
Miquel Catany, Albert Catalan
71
Ara que parlam de valors, parlem de rondalles
Ramon Rosselló Cerdà
67
L'escultura de Joan Miró: un camí més per a l'aprenentatge a l'educació infantil
Catalina Salas Salas
64

«Els 30 articles més consultats al 2011 Els 30 articles més consultats al 2009 »