Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Rànquing mundials d’universitats: objectius i qualitat.

Karsten Krüger, Alba Molas

Resum


En tots els àmbits educatius i d’investigació s’ha posat de moda elaborar ránquings, és a dir, classificacions ordenades, avaluant i comparant la qualitat de les institucions o bé dels sistemes. També en l’àmbit universitari els ránquings han proliferat en l’última dècada, tant a escala mundial, com a escala nacional degut : a) a la globalització de la competició entre universitats dins del context de la societat del coneixement globalitzat; b) a la creixent demanda d’informació comparable per part dels ‘clients’ (per exemple, els estudiants i les seves familias); c) la creixent demanda per part dels governs i de la societat d’una major responsabilitat de les universitat enfront de la societat, la qual cosa es tradueix en majors exigencies de qualitat dels serveis prestats a la societat.

Aquest article presenta els resultats d’una cerca de ránquings a l’Internet i del seu rerefons metodològic. L’objectiu és: a) presentar diferents ránquings, b) analitzar els seus objectius i metodologia, i c) efectuar una crítica constructiva. Aquest és el primer de dos articles, dedicat solament a ránquings internacionals, mentre que el segon es centrarà en les classificacions de les universitats espanyoles. El nucli de l’article és la presentació de deu ránquings internacionals en forma de fitxes per a facilitar al lector una informació resumida i dividida en 4 capítols: objectiu, metodologia, presentació i comentaris. En l’apartat final, comparem els diferents ránquings i discutim la seva validesa, fent referencia també a articles sobre el tema, disponibles en línia i de lliure accés.

L’article ressalta la importància dels ránquings com a instruments de la política educativa i científica global, però aportant una visió crítica als ránquings, reconeixent, al mateix temps, que poden tenir una funció important en la millora de les actuacions de les universitats, sempre i quan anunciïn bé: els objectius dels ránquings el tipus d’universitats a que es refereixen, l’àmbit concret de l’avaluació, la metodologia emprada i que permetin realmente introduïr millores en les universitats , a nivell de les facultats i dels departaments.

Text complet: HTML