Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Estudi sobre hàbits d’activitat física saludable en nens d’educació primària de Jaén capital

Antonio Pantoja Vallejo, Javier Montijano González

Resum


Hi ha moltes dades i investigacions que demostren els beneficis de la pràctica d’activitat física de manera regular per a la salut física, social i mental; per això s’ha establert i aconsellat quina hauria de ser la freqüència, intensitat i durada d’aquesta pràctica. No obstant això, en els últims anys s’està produint un descens alarmant de l’activitat, sobretot en nens i adolescents. Hi ha autors que consideren que la participació esportiva durant la infància i adolescència pot predir models actius en l’estil de vida futur, ja que motiva l’individu i ajuda a crear un hàbit. L’estudi següent es fonamentarà en diferents teories sobre els determinants de conducta de l’activitat física, proposades per diferents autors. Entre aquestes teories destaquen el model d’estats de canvi de Prochaska i Diclemente (1983), i Prochaska, Diclemente i Norcross (1992), la teoria de l’autoeficàcia de Bandura (1986, 1999), la teoria de l’acció raonada de Fishbein i Ajzen (1975), la teoria de la conducta planificada d’Ajzen (1985, 1991), el model sociocognitiu de Taylor, Baranowsky i Sallis (1994), el model dels determinants (Sallis, 1995), etc., entre d’altres. Entre els determinants assenyalats per aquests models hi ha: autoeficàcia, actitud global envers l’exercici, intencions, possibles barreres per a la pràctica i influències dels “altres significatius”. Per donar resposta a aquests objectius, es farà aquest estudi en què participen nens i nenes de tercer cicle d’educació primària amb edats compreses entre deu i dotze anys de col·legis públics i concertats del municipi de Jaén.

Text complet: HTML