Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Estudi i classificació de les revistes de ciències de l’activitat física i l’esport més consultades i valorades a l’INEF de Catalunya

Javier Olivera Betrán

Resum


L’any 2006 es va constituir una comissió per estudiar el procés d’acreditació universitària dels professors de l’INEFC per l’AQU Catalunya i es va comprovar la falta d’un llistat accessible, rigorós i fiable de revistes de ciències de l’activitat física i l’esport. Es va desenvolupar una investigació per indagar el nivell de coneixement, consulta i valoració de les revistes d’aquest àmbit entre el personal acadèmic de l’INEFC i centres afins (CAR i CEARE). Es va demanar informació de quatre fonts: el professorat de l’INEFC (109 professors), el personal professional i investigador del CAR i del CEARE (20 professionals), l’alumnat del màster ­MEMOS (28 estudiants) i l’anàlisi de les tres biblioteques de l’educació física i l’esport més importants. La mostra inicial ens va donar 113 publicacions, de les quals en vam elegir 64 (57 %) per les mencions rebudes, el nivell d’aquestes i la seva rellevància en l’àmbit disciplinari. Les vam classificar en tres categories: 5 revistes estarien en el primer nivell (A), 23 en el segon nivell (B) i 36 en el tercer nivell (C). D’aquestes, 13 publicacions són espanyoles i 51, internacionals.

Text complet: HTML