Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Objectius i manifestació de valors socials i personals en l’esport juvenil segons esportistes, pares, entrenadors i gestors

Melchor Gutiérrez Sanmartín, Vicente Carratalá Deval, José Francisco Guzmán Luján, Carlos Pablos Abella

Resum


El propòsit d’aquest treball ha consistit a analitzar els objectius que els diferents agents implicats en el fet esportiu, esportistes, pares, entrenadors i gestors, atribueixen a l’esport juvenil, igual com a la manifestació de valors socials i personals associats a la pràctica esportiva de nens i joves. Per fer-ho, 46 gestors, 63 entrenadors, 333 pares i 333 esportistes van omplir el qüestionari d’Objectius i Manifestacions de l’Esport, creat per a aquesta investigació. Mitjançant l’anàlisi de components principals amb rotació varimàx, trobem que els objectius de l’esport s’agrupen en cinc factors: autorealització i progrés, cooperació i joc net, poder i desig de triomf, companyonia, i diversió en el joc. Les manifestacions de l’esport van aportar les següents dimensions: autorealització i progrés, companyonia, poder i desig de triomf, autocontrol i joc net, i èxit personal. Dels resultats es conclou que els gestors són més crítics amb els objectius que ha de complir l’esport i amb les manifestacions de valors que aquest ofereix, mentre que els pares, entrenadors i els mateixos esportistes són més benèvols amb la pràctica de l’esport juvenil, tant en l’establiment d’objectius com en la manifestació de valors.

Text complet: HTML