Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Valoració de la força útil en tennis

Raúl Garrido Chamorro, Cristina Blasco Lafarga, Alejandro Albert Giménez, Emilio Poveda Pagán, Jesús Mas Martínez

Resum


Introducció: Hem ideat un test per a la valoració de la força útil del cop de dreta de tennis utilitzant l'ergodinamòmetre Atlas.

Objectiu: Valoració de la força útil en tennistes.

Mètode: Realització de 10 cops de dreta consecutius (amb escalfament previ) de 8 tennistes (6 homes i 2 dones).

Resultats: El valor mitjà del temps d'acceleració és 0,20 ± 0,01 s, la força màxima és de 63,79 ± 9,79 newtons (N), la hipotenusa ascendent és de 67,45 ± 9,02 N/s, l'angle alfa és de 70,04 ± 4,04°, l'angle beta és de 19,88 ± 4,07°, i la força explosiva té un valor de 304,08 ± 57,66 N/s. També hi ha diferències en funció del sexe; si observem el temps d'acceleració, per als homes és de 0,20 ± 0,008 s, mentre que per a les dones és de 0,22 ± 0,02 s. La força màxima mitjana per als homes és de 68,23 ± 6,06 N, mentre que per a les dones és de 50,38 ± 2,80 N. La hipotenusa ascendent és de 72,22 ± 6,10 N/s per als homes i de 55,32 ± 3,57 N/s per a les dones. L'angle alfa és de 71,63 ± 3,28° per als homes i de 65,28 ± 0,50° per a les dones. L'angle beta és de 18,27 ± 3,27° per als homes i de 24,71 ± 0,50° per a les dones. Els homes obtenen valors de força explosiva que oscil·len entre els 356 i els 280 N/s, amb un valor mitjà de 331,1 ± 33,91 N/s, mentre que en les dones els valors oscil·len entre 227,1 i els 219 N/s, amb un valor mitjà de 223,1 ± 5,65 N/s.

Conclusió: El test de l'ergodinamòmetre Atlas resulta útil per a la valoració de la força en tennistes.

Text complet: PDF