Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Diferències en les amplituds articulars entre homes i dones en edat escolar

David Ramos Espada, José González Montesinos, Jesús Mora Vicente

Resum


Introducció: En aquest estudi s’han analitzat les diferències existents entre homes i dones respecte de l’amplitud articular en el transcurs de la vida escolar.
Mètodes: S’analitza una població de 420 alumnes, nois i
noies, amb edats compreses entre els 7 i 17 anys (educació primària i educació secundària obligatòria).
L’estudi s’ha fet mitjançant l’aplicació d’una bateria de tests de valoració de la flexibilitat per mitjà de mesuraments goniomètrics. La bateria consta de 10 proves, de les quals s’extreuen dades referents a la mobilitat articular d’espatlles, maluc, genoll i turmells.
Resultats: Els resultats obtinguts indiquen que l’amplitud
articular dels subjectes estudiats disminueix amb l’edat. Així mateix, aquests resultats són millors en les dones que en els homes, amb diferències significatives en tres de les proves del test. Els pics d’escurçaments varien en funció del sexe del subjecte.

Text complet: PDF