Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Resposta hormonal en judokes. Prova de camp específica de velocitat-força

María Almenares Pujadas, Rita Nicot Balón, Ronaldo Veitia Valdivié

Resum


Introducció: Algunes hormones regulen l'activitat muscular, i actuen com a activadores o inhibidores d'importants enzims del metabolisme energètic, per la qual cosa s'ha considerat d'interès l'estudi de 2 hormones anabòliques i el cortisol, marcador del catabolisme durant la realització de l'esforç. L'objectiu d'aquest estudi va ser explorar si és convenient incloure variables hormonals en el control mèdic de l'entrenament dels judokes, per dirigir l'entrenament cap a objectius determinats en cada cas i etapa de la preparació.

Mètodes: S'aplica una prova específica de força-velocitat a 12 judokes de la preselecció nacional femenina cubana de 19,5 ± 1,8 anys d'edat, 69,5 ± 21,5 kg de pes i 22,4 ± 7,4% de greix. Es registra la freqüència cardíaca, com també les concentracions sanguínies de lactat, cortisol, hormona del creixement (SH) i prolactina.

Resultats: La freqüència cardíaca i la concentració de lactat en sang van mostrar diferències altament significatives (p ≤ 0,01) entre els valors basal i postcàrrega. La somatotropina augmenta significativament (p ≤ 0,01), mentre que la prolactina només mostra una tendència a l'increment. El nivell del cortisol disminueix significativament des de 585,2 mmol/l, a 476,8 mmol/l (p ≤ 0,05) en finalitzar la prova.

Conclusions: La prova provoca canvis en les hormones estudiades, raó per la qual és recomanable per al control mèdic d'aquestes esportistes. Cal determinar el comportament d'aquestes hormones segons etapa de preparació i divisions de pes, com també de la resposta del cortisol per a cada intensitat i volum de treball.

Text complet: PDF