Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L’ensenyament de la fisiologia humana a l’Instituto Nacional de Educación Física de Madrid: una experiència de 30 anys

Francisco Javier Calderón Montero

Resum


 

Aquest treball vol presentar l’experiència docent d’una disciplina dels estudis de l’INEF: la fisiologia humana. Al llarg de 28 promocions he intentat contribuir a la formació de més de 9.500 alumnes d’aquesta difícil disciplina de la carrera. El més notable dels resultats és l’índex d’abandonament tan considerable, que assoleix una mitjana del 48%. Aquest abandonament, indicat pel nombre d’alumnes no presentats i la taxa d’absentisme (taxa d’absentisme = nombre d’alumnes no presentats / nombre total d’alumnes), ha experimentat un augment considerable entre la primera promoció (1986-1987) i la promoció número 13 (1997-1998) des que vaig començar a impartir aquesta assignatura. Posteriorment, la taxa d’absentisme ha tendit a una certa estabilització. Una postura crítica de tot professor determina la necessitat de fer una anàlisi d’una taxa d’absentisme tan considerable. El valor mitjà elevat (84%) de la taxa d’èxit (taxa d’èxit = nombre d’alumnes que superaren l’assignatura / nombre total d’alumnes) al llarg de les 28 promocions indica que el problema de l’abandonament no rau en el professor. Crec que una taxa d’absentisme elevada rau en una sèrie de causes interrelacionades com ara: 1) la formació prèvia de l’alumnat; 2) la dificultat de la fisiologia humana; 3) la pròpia essència de la carrera, i 4) la forma reflexiva d’entendre la fisiologia humana com a base per comprendre el funcionament de l’organisme durant l’exercici.


Text complet: PDF