Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Avaluació de la capacitat de salt i estat ponderal d’estudiants de dansa clàssica de l’escola del Teatro Colón de Buenos Aires

Nelio Eduardo Bazán XX, Martín Fernando Bruzzese, Fernando A. Laiño, Marcelo Ghioldi, Claudio Santa María

Resum


 

Introducció: L’objectiu d’aquest estudi fou avaluar la capacitat de salt, el pes corporal i la talla d’estudiants de l’escola de dansa clàssica del Teatro Colón de Buenos Aires.

Material i mètodes: Cinquanta estudiants femenines (10 a 21 anys) i 16 masculins (10 a 26 anys). Variables: estatura (m), pes (kg), índex de massa corporal, alçada (cm) del salt sense contramoviment (SJ), del salt amb contramoviment (CMJ), índex d’elasticitat (IE) (%).

Resultats: Pes baix el 38% de les dones i el 6,3% dels homes. A les dones se’ls aplicà el test t per a grups independents segons categories d’edat, entre categories d’estat nutricional, per als salts SJ, CMJ, IE, sense diferències significatives. Es realitzà un ANOVA d’una via entre categories d’edat per a l’SJ, CMJ, IE, sense diferències significatives per a l’SJ (F = 0,8; p = 0,46), CMJ (F = 0,28; p = 0,76), IE (F = 0,61; p = 0,55). En els homes la prova ANOVA d’una via entre categories d’edat mostrà significació en l’SJ (F = 9,97; p = 0,002) i el CMJ (F = 17,58; p = 0,00). Hi hagué diferències entre la categoria 1 amb la 2 i la 3, que tendiren a agrupar-se (test post hoc de Scheffé, p < 0,05). IE: test de Kruskal-Wallis, sense diferències significatives entre categories d’edat (χ2 = 2,17; p = 0,34). Qualitat del salt: 68% dels homes i 42% de les dones assoliren un IE ≥ 6%, cosa que indica bona relació CMJ/SJ.

Conclusions: Es suggereixen controls de salut atès l’elevat nombre de ballarines de baix pes. Pel que fa al salt, el grup de dones en podria millorar la capacitat.


Text complet: PDF