Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Relació entre les velocitats finals assolides per subjectes de sexe masculí en els tests UMTT i UNCa

Gastón César García, Jeremías David Secchi, Carlos Rodolfo Arcuri

Resum


 

Introducció: El propòsit d’aquest estudi fou aplicar 2 tests de camp per valorar la velocitat aeròbica màxima a estudiants d’educació física: el test de camp de la Université de Montréal (UMTT) i el test de camp de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa test), amb l’objectiu de comparar-ne la velocitat, la distància i el temps acumulat.

Material i mètode: Es prengueren aleatòriament les mesures de 25 subjectes de sexe masculí, amb el test UMTT i el test UNCa. Els mesuraments es van fer en 2 ocasions. A la primera, es prengueren les mesures antropomètriques bàsiques i s’avaluà un test de camp aleatòriament. A la segona s’avaluà el segon test de camp. Per analitzar les diferències i relacions entre les velocitats i altres característiques quantitatives d’ambdós tests s’aplicà la prova t per a mostres relacionades i el coeficient de correlació de Pearson, respectivament.

Resultats: Els resultats mostraren que les velocitats assolides a la UMTT foren significativament inferiors a les obtingudes a la UNCa: 13,5 ± 1,4 km·h−1 vs 14,8 ± 1,3 km·h−1 (r = 0,80). Les distàncies assolides a la UMTT foren significativament superiors a les obtingudes en el test UNCa: 2.243,2 ± 675,2 m vs 1.810,4 ± 343,7 m (r = 0,81). El temps acumulat en la UMTT fou significativament superior a l’obtingut al test UNCa: 12,0 ± 2,7 min vs 9,8 ± 1,3 min (r = 0,80).

Conclusió: Els subjectes assoliren velocitats significativament superiors en el test UNCa en comparació amb el test UMTT, utilitzant menys temps i distància.


Text complet: PDF