Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Greix corporal en els àrbitres i àrbitres assistents espanyols de futbol d’elit: estudi de seguiment durant un any

José Antonio Casajús, Ángel Matute-Llorente, Helena Herrero, Germán Vicente-Rodríguez, Alejandro González-Agüerod

Resum


 

Introducció: La literatura actual relativa a la composició corporal dels àrbitres de futbol d’elit és escassa i pràcticament inexistent. Per aquest motiu, l’objectiu d’aquest estudi fou avaluar i fer un seguiment del percentatge de greix corporal (%GC) dels àrbitres de futbol d’elit espanyols, i dels àrbitres auxiliars, durant tota una temporada.

Material i mètodes: Participaren a l’estudi 228 àrbitres i àrbitres assistents (mitjana d’edat 32,5 ± 5,1), que arbitren a la primera divisió d’Espanya (La Liga), la segona divisió i la segona divisió B. S’utilitzà un analitzador d’impedància bioelèctrica (TANITA BC 418-MA) per avaluar el %GC. Durant la sessió s’acompliren 4 mesuraments als àrbitres de primera divisió, i 3 als de la resta de grups.

Resultats: Feta l’anàlisi per categoria i funció, els assistents de primera divisió reflectiren un %GC major a totes les valoracions (p < 0,05). Pel que fa al %GC, s’observaren petites variacions (del voltant de l’1%) dins els grups al llarg de la temporada de competició.

Conclusió: El %GC del àrbitres espanyols d’elit roman constant, després d’haver analitzat la categoria, funció i edat, al llarg de la temporada de competició. Quant a greix corporal, tots els grups inclosos a l’estudi reportaren uns valors saludables, compresos entre el 8 i el 14%, cosa que podria contribuir directament a aconseguir els alts estàndards requerits per arbitrar, i a millorar el nivell d’arbitratge de les lligues espanyoles.


Text complet: PDF