Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Punt de deflexió de la freqüència cardíaca com a mètode alternatiu d’identificació del llindar anaeròbic en pacients amb diabetis tipus 2

Rodrigo Sudatti Delevatti, Ana Carolina Kanitz, Cristine Lima Alberton, Patricia Dias Pantoja, Elisa Corrêa Marson, Carolina Dertzbocher Feil Pinho, Salime Chedid Lisboa, Luciana Peruchena Bregagnol, Luiz Fernando Martins Kruel

Resum


 

Objectius: El propòsit d’aquest article fou avaluar la concordança entre freqüència cardíaca (FC) i velocitat en la cinta de córrer corresponent al llindar anaeròbic mesurada pel segon llindar ventilatori (LV2) i pel punt de deflexió de l’FC (PDFC) en pacients amb diabetis tipus 2.

Mètodes: S’avaluaren 32 pacients sedentaris (56,1 ± 7,7 anys). Per determinar els valors dels llindars, els pacients realitzaren una prova d’esforç incremental a una velocitat inicial de 3 km h−1 durant 3 min, amb increments d’1 km h−1 cada 2 min. S’analitzà el grau de concordança entre LV2 i PDFC mitjançant el test de Bland-Altman.

Resultats: Els pacients mostraren una FC de 133 ± 16 bpm en LV2 i 133 ± 18 bpm en PDFC. La velocitat mitjana corresponent a LV2 fou de 6,3 ± 0,7 km h−1 i la corresponent a PDFC fou de 6,4 ± 1,1 km h−1. No hi hagué diferències significatives entre els mètodes avaluats (FC: p = 0,78; velocitat mitjana: p = 0,57).

Conclusió: Aquesta recerca conclou que hi ha correspondència entre els mètodes LV2 i PDFC en l’FC i la velocitat mitjana a la cinta de córrer, i, per tant, qualsevol dels 2 mètodes pot ser emprat en aquests pacients.


Text complet: PDF