Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Paràmetres de rendiment de força mitjançant l’adopció de diferents seqüències d’exercicis durant sèries emparellades agonista-antagonista

Humberto Miranda, Marianna de Freitas Maia, Gabriel Andrade Paz, João Souza

Resum


Objectiu. Investigar l'efecte de diferents seqüències d’exercicis de sèries emparellades de músculs agonistes/antagonistes sobre el volum de l'entrenament, la percepció subjectiva de l'esforç i l'activació muscular.

Material i mètode. Tretze esportistes de lleure, homes, es van sotmetre voluntàriament a aquest estudi. Es van aplicar 2 protocols en 2 dies no consecutius. Protocol BR: els participants realitzaren 3 sèries d’exercicis de pressió sobre banc (PB) fins a l’esgotament (amb càrrega de 8 repeticions màximes), seguit de l’exercici de rem assegut (RA), alternadament. Protocol RB: el rem assegut es féu abans de PB. S’adoptà un interval de recuperació de 2 min entre les repeticions i exercicis. Durant els 2 exercicis s’anotaren el nombre de repeticions i el senyal electromiogràfic dels músculs deltoide posterior (DP), bíceps braquial (BB), pectoral major (PM) i tríceps braquial (TB).

Resultats. No es trobaren diferències significatives en el volum de l'entrenament (1.486,6 ± 200,3; 1492 ± 282,5) i del treball total (22,3 ± 1,3; 22 ± 2) entre les seqüències BR i RB, per PB, respectivament. S’observà un volum d'entrenament (1.709,7 ± 177,6; 1.424,4 ± 196) i de treball total (25,3 ± 1,8; 21 ± 1,6) superiors a l’RA en la seqüència BR, comparada amb RB.

Conclusió. La seqüència de l'exercici mostrà diferències significatives en rendiment de força i activació muscular dels agonistes durant les sèries emparellades agonista-antagonista en l'exercici de l’RA. Aquests resultats indiquen que la precàrrega dels antagonistes pot generar un efecte potencial per afavorir el rendiment dels músculs dorsals.

Text complet: PDF