Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Control fisiològic utilitzat per valorar les capacitats i característiques d’esportistes amb discapacitat visual

Miguel Angel Torralba, Joan Vives, Marcelo Braz Vieira, Massimo Nikic

Resum


Introducció: En aquest estudi s’analitzen diferents bateries de proves fisiològiques aplicades a esportistes cecs i amb discapacitat visual de la població adulta de Catalunya, per tal de definir-ne les capacitats i relacionar-les amb les dades d’altres esportistes. La mostra es composa de 37 atletes amb discapacitat visual (23 homes i 14 dones), representants de 6 modalitats esportives i d’una mitjana d’edat de 27,19 ± 7,9 anys. La recollida de dades es féu a la Unitat d’Esport i Salut de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

Resultats: Es destaca la diferència significativa de l’IMC (p < 0,05) entre homes i dones, que es corrobora amb el valor del percentatge de massa muscular esquelètica, en què es trobà una diferència altament significativa a favor de les dones. Altres dades que presenten una diferència significativa important a favor dels homes són el VO2max, el VO2lana, el VO2max/kg, el VEmax i el VElana. En analitzar altres dades, segons el nivell de gènere, discapacitat i esport, només es trobaren diferències significatives en el homes en les variables FClana i FCmax.

Conclusions: Els esportistes d’aquest estudi presenten dades antropomètriques similars a les d’altres esportistes, normalitat a l’IMC, tot i que tendeixen a un cert predomini mesomòrfic del somatotip. Els esportistes amb ceguesa (B1) presenten valors més baixos que els deficients visuals (B2), cosa que cal tenir present a l’hora de planificar l’entrenament i els objectius.

Text complet: PDF