Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

De quina manera pot afectar el component genètic la lesionabilitat dels esportistes

Rosa Artells, Ricard Pruna

Resum


El món de l’esport i de l’alta competició comporta un risc considerable de sofrir lesions degut al seu nivell d’exigència. Els programes de prevenció són l’objectiu principal que cal desenvolupar i aprofundir per minimitzar l’efecte dels factors de risc i evitar una elevada incidència de lesions i/o intentar disminuir-ne la severitat.

L’origen multifactorial de les lesions complica la identificació de factors de risc, i és la suma d’aquests factors i la seva interacció la que predisposa l’esportista a sofrir lesions i que esdevinguin d’una manera determinada. Els últims anys ha aflorat la importància del component genètic de cada individu com a causa possible de predisposició lesional.

En aquest treball es fa una revisió dels estudis genètics realitzats fins a l’actualitat en relació amb les lesions del teixit connectiu i es proposen unes línies futures d’investigació que permetin desenvolupar programes d’entrenament més personalitzats i especificar teràpies preventives per tal de reduir el risc lesional.

Text complet: PDF