Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Nou test incremental per a patinadors velocistes sobre una superfície plana lliscant: anàlisi de fiabilitat i comparació amb un test de ciclisme

Tatiane Piucco, Saray Giovana dos Santos, Ricardo Dantas de Lucas, Jonathan Ache Dias

Resum


Introducció: Sembla que no és adequada la prescripció d’exercici a patinadors a partir dels índexs obtinguts en la bicicleta estàtica o a la cinta de córrer. Això no obstant, encara no s’ha establert una valoració específica de laboratori per als patinadors.

Objectiu: Aquest estudi pretengué valorar la fiabilitat del test-retest d’una prova incremental feta damunt una superfície plana lliscant, en anglès slide board (SB), i se’n comparà la validesa, amb un protocol de ciclisme, per tal de determinar el rendiment aeròbic dels patinadors velocistes.

Mètodes: Deu patinadors velocistes de curses en línia d’alt nivell executaren 2 tests incrementals, un sobre una SB i un altre de ciclisme. La intensitat del test sobre SB fou determinada mitjançant cadència, començant per 30 impulsos/min i augmentant 3 impulsos/min cada minut fins a l’esgotament. Foren mesurats els valors màxims i submàxims relacionats amb el llindar anaeròbic (AT), el consum d’oxigen (VO2), la ventilació pulmonar (VE), la taxa d’intercanvi respiratori (RER), la freqüència cardíaca (FC), l’escala de percepció de l’esforç (RPE), la cadència (CAD) y la concentració de lactat sanguini ([Lac]max).

Resultats: No es trobaren diferències significatives en cap de les variables entre testretest a l’SB. S’obtingueren nivells elevats de fiabilitat relativa i absoluta (ICC > 0,9) (error típic de mesura CVTEM < 3,5%) del VO2max, FCmax, [Lac]max, CADmax, VO2AT, CADAT i RPEAT. En comparació amb el test SB, el [Lac]max fou significativament més alt en el ciclisme i l’RPEAT fou més baixa. En VO2max, FCmax, CADmax, VO2AT i CADAT hi hagué una bona correlació entre el test de ciclisme i l’SB (r > 0,8).

Conclusió: Els resultats obtinguts suggereixen que el test SB és fiable i adequat per avaluar els índexs de rendiment aeròbic de patinadors velocistes

Text complet: PDF