Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La preactivació neuromuscular durant la maniobra evasiva de salt lateral no s’associa a alteracions posturals en esportistes d’ultimate: un estudi transversal

Jaime Alberto Gallo, José David García, José Ricardo Duque

Resum


Introducció: Un patró de preactivació neuromuscular anormal durant la maniobra evasiva de salt lateral (MESL) ha estat relacionat amb la lesió del lligament encreuat anterior. Tanmateix, es desconeix si aquest patró neuromuscular està associat a alteracions posturals i anatòmiques.

Objectiu: Descriure la freqüència del patró neuromuscular anormal durant l’MESL i explorar-ne l’associació amb característiques posturals i anatòmiques en esportistes d’ultimate.

Materials i mètodes: Es féu un estudi transversal, que incloïa esportistes d’ultimate als quals es realitzà una avaluació de les característiques posturals, anatòmiques i l’activitat neuromuscular de la cuixa durant l’MESL amb electromiografia de superfície.

Resultats: La freqüència del patró neuromuscular anormal durant l’MESL fou del 22,6%. Es trobaren diferències entre els que tenien i els que no tenien un patró neuromuscular anormal en el quocient entre la preactivació del múscul vast lateral (VL) i el múscul semitendinós (ST) (0,46; IC 95%: 0,36 a 0,56; p < 0,001) i la diferència entre la preactivació del múscul VL i el múscul ST (30,39%; IC 95%: 20,85 a 39,92; p < 0,001). No es trobà associació de les característiques posturals i anatòmiques amb el patró neuromuscular anormal, després d’haver ajustat per edat, sexe, percentatge de greix i índex de massa corporal (p > 0,05).

Conclusions: Es trobà una freqüència de preactivació neuromuscular anormal del 22,6%, que fou major en els homes que en les dones. La preactivació neuromuscular anormal durant l’MESL és independent de les característiques posturals estàtiques i anatòmiques dels membres inferiors de l’esportista d’ultimate.

Text complet: PDF