Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Una història d’èxit: noves regles i menys lesions en la lluita

Tania Fernández Villa, Vicente Martín Sánchez, Carlos Ayán Pérez, Antonio Molina de la Torre, Héctor García Robles, María Álvarez Álvarez, Miguel Delgado Rodríguez

Resum


Objectiu: Analitzar l’efectivitat d’alguns canvis en el reglament de la lluita lleonesa en
la incidència de lesions.
Material i mètodes: Estudi de cohort retrospectiu (2006-2007) i prospectiu (2008-2012).
La població estudiada estigué compresa per tots els lluitadors masculins majors de
16 anys que van participar a les lligues d’hivern de les temporades 2006-2012. Es prengueren
dades del nombre, localització i severitat de les lesions i es classificaren per
localització i gravetat. Es calculà la incidència de lesions per combats i per caigudes,
abans i després del canvi del reglament. La fórmula per calcular l’efectivitat fou 1 ‒ risc
relatiu.
Resultats: Durant les 7 temporades es registraren un total de 34 lesions, 9 abans del
canvi de reglament i 25 després. Des de la introducció de les noves regles el 2008 no es
produí cap lesió greu en els membres superiors. Abans del canvi de les regles hi hagué
una incidència de 10,4 lesions per cada 1.000 combats i de 3,9 per cada 1.000 caigudes,
essent estadísticament significativa (p = 0,002 i p = 0,006). L’efectivitat de la reducció
de la incidència de lesions greus fou del 94% en els combats i del 91% en les caigudes.
Conclusions: Els resultats d’aquest estudi confirmen la importància d’un enfocament
metodològic per prevenir les lesions; en aquest cas, el canvi de regles.
© 2012 Consell Català de l’Esport. Generalitat de Catalunya. Publicat per Elsevier
España, S.L. Tots els drets reservats.

Text complet: PDF