Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Relació de les velocitats finals assolides entre la Course Navette de 20 metres i el test de VAM-EVAL. Una proposta per predir la velocitat aeròbica màxima

Gastón García, Jeremías Secchi

Resum


Introducció: L’objectiu d’aquest estudi fou proposar una taula de correcció per predir la velocitat aeròbica màxima (VAM) a partir del test de la Course Navette de 20 m (CN-20 m) en ambdós sexes.

Material i mètodes: Setanta-set subjectes (46 homes i 31 dones), estudiants d’educació física, participaren voluntàriament a l’estudi. Foren avaluats en 3 ocasions. Primer es féu l’avaluació antropomètrica en el laboratori. En les 2 oportunitats següents foren avaluats aleatòriament en el camp amb el test de la CN-20 m i el test de VAM-EVAL (T-VAM). Les diferències i relacions entre les velocitats i altres característiques quantitatives d’ambdós tests foren analitzades aplicant la prova t per a mostres relacionades i el coeficient de correlació de Pearson, respectivament. S’utilitzà l’anàlisi de regressió lineal per confeccionar la taula de correcció per predir la VAM.

Resultats: Els resultats mostraren que les velocitats assolides en el T-VAM (14,0 ± 1,4 i 11,6 ± 1,0 km/h, per homes i dones) foren significativament superiors a les obtingudes en la CN-20 m (12,0 ± 0,8 i 10,3 ± 0,6 km/h, per homes i dones) (p < 0,0001). La relació entre les velocitats fou alta en els homes (r = 0,87) i de moderada a alta en les dones (r = 0,77). L’equació de regressió lineal per predir la VAM a partir de la velocitat assolida en la CN-20 m fou (1,468 · Vmax) − 3,597 en els homes i (1,2 · Vmax) − 0,7 en les dones.

Conclusió: Homes i dones assoliren velocitats significativament superiors en el T-VAM comparat amb la CN-20 m.

Text complet: PDF