Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Avaluació de l’adaptació de ciclistes a un entrenament d’alta intensitat amb diferents estratègies d’intervenció

Pelayo Arroyo García, Carmen Vaz Pardal, Francisco Ordoñez Muñoz, Manuel Rosety Rodríguez

Resum


L’entrenament regeneratiu pren cada vegada més interès tant per part dels entrenadors com dels esportistes, perquè pot evitar situacions de sobrecàrrega o sobreentrenament i millorar el rendiment. Així, l’objectiu d’aquest estudi preliminar fou avaluar l’adaptació d’un mateix protocol d’entrenament d’alta intensitat unit a diferents estratègies de recuperació sobre variables bioquímiques i de rendiment de ciclistes amateurs. Quinze ciclistes homes d’una mitjana d’edat de 36,18 ± 5,30 anys foren assignats, de forma dirigida, a 3 grups diferents: regeneratiu plus (RP, n = 6): entrenament intervàlic intensiu (EII ) combinat amb sessions de baixa intensitat (50% VO2max) més suplementació d’antioxidants; regeneratiu (R, n = 5): EII combinat amb sessions de baixa intensitat al 50% VO2max; control (C, n = 4): descans. Es realitzà un EII combinat amb sessions de baixa intensitat durant 20 dies. Abans i després d’aplicar el protocol es mesuraren els paràmetres bioquímics (bicarbonat [HCO3], lactat [La], pH i pressió parcial del diòxid de carboni [PCO2]) i els paràmetres de rendiment (potència màxima [Pmax], resistència aeròbica [RA] i consum màxim d’oxigen [VO2max]). S’observà un augment significatiu de la potència màxima aplicada, sense diferències en les diverses situacions estudiades. Quant a la resistència aeròbica i VO2max, no s’observaren millores significatives en cap dels grups. Respecte a l’estat metabòlic, només s’observà una concentració menor de La (no significativa) després d’aplicar el protocol al grup RP. Els resultats suggereixen que aquest protocol unit o no a la suplementació d’antioxidants podria ser una estratègia adequada per assimilar determinades càrregues d’entrenament.

Text complet: PDF