Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Guia de la pràctica clínica de les tendinopaties: diagnòstic,

Serveis Mèdics Futbol Club Barcelona

Resum


El dolor localitzat en el tendó, especialment en el tendó d’Aquilles i el tendó rotulià, conegut com a tendinopatia, és molt comú en individus que practiquen esport a nivell competitiu o de lleure. Tanmateix, i segons diversos estudis, s’ha demostrat que individus físicament inactius també en pateixen. Per tant, es pot afirmar que l’activitat física no es pot associar directament a la histopatologia i que l’exercici físic pot ser més important en la provocació dels símptomes que en ser el causant de la lesió1, 2. Es considera que la sobrecàrrega indueix aquesta condició, però l’etiologia i la patogènia no estan clarificades científicament.

La nomenclatura entorn del dolor crònic del tendó és confusa. Fins fa poc es considerava que el dolor crònic a nivell aquillià i rotulià comportava la presència d’un component inflamatori i els termes «tendinitis» i «tendonitis» s’usaven de forma habitual. Actualment, l’avaluació histològica de les biòpsies, la microdiàlisi intratendinosa i les anàlisis genètiques tecnològiques de les biòpsies han mostrat que no hi ha signes d’inflamació per prostaglandina i, per tant, no s’han d’utilitzar aquests termes3.

Per altra banda, també s’ha demostrat que els tendons són metabòlicament més actius; actualment s’utilitza el terme «tendinopatia» per designar els símptomes dolorosos crònics d’una zona sensible i dolorosa del tendó3.

Aquests quadres clínics poden veure's complicats per la inflamació de la beina externa del tendó, anomenada paratendó. La inflamació d’aquest embolcall conjuntiu pot presentar-se de forma aïllada, i rep el nom de «paratendinitis» o de forma associada a una tendinopatia o tendinosi, caracteritzada gairebé sempre per una crepitació de l’estructura3, 4 (Taula 1).

Taula 1. Classificació de les tendinopaties.

Diagnòstic Descobertes microscòpiques
Tendinosi Degeneració tendinosa causada per l’edat, envelliment del teixit conjuntiu, sobrecàrrega i compromís vascular
Tendinopatia/trencament parcial Degeneració simptomàtica amb disrupció vascular
Paratendinitis Inflamació del paratendó, sense tenir en compte si està cobert o no de sinovial
Paratendinitis amb tendinosi Paratendinitis associada amb degeneració intratendinosa


Adaptat de Brukner i Khan (1993)21.


Les tendinopaties són una patologia de tractament difícil. Diverses teories intenten explicar l’origen del dolor, i actualment la més acceptada és la basada en el model vascular, tot i que hi ha diferents línies d’investigació pel que fa al mecanisme de producció del dolor. Aquesta teoria se centra en el desenvolupament neovascular local en les patologies cròniques del tendó, cosa que suggereix noves idees entorn als models de tractament, com l’ús de les injeccions esclerosants5.

S’ha demostrat que el tractament conservador amb exercicis excèntrics (amb o sense dolor) proporciona resultats molt bons, a curt i mitjà termini, a pacients que presenten tendinosi, i s’associa a una disminució de la fragilitat i aprimament, cosa que afavoreix una hipertròfia i un aspecte més normal a l’estructura del tendó. Tanmateix, no existeix evidència científica de les adaptacions histològiques provocades per l’entrenament excèntric6. Hi ha certs indicis que fan pensar que el règim d’entrenament amb exercicis excèntrics pot actuar interferint la transmissió vasculonerviosa, cosa que l’aproparia a l’acció que es busca amb les injeccions esclerosants. També es planteja si la pròpia destrucció del tendó degenerat pot iniciar un procés de remodelació amb l’ajuda del programa d’exercicis excèntrics i els agents esclerosants. Aquestes i altres qüestions encara s’han de resoldre.

L’objectiu d’aquesta guia de pràctica clínica dels Serveis Mèdics del FC Barcelona ha estat protocolitzar les actituds diagnòstiques, terapèutiques i preventives que s’han de prendre davant les diferents tendinopaties, especialment de la tendinopatia aquíllea i rotuliana.

Aquesta guia no pretén ser una revisió exhaustiva de la patologia tendinosa en l’esport sinó un document de treball clar, pràctic i complet. Així doncs, els protocols que es presenten es basen en el coneixement científic actual i en l’experiència dels darrers anys en el treball diari enfront d’aquest tipus de lesions.

Text complet: PDF