Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Capacitat predictiva dels paràmetres antropomètrics

Francis Holway, Guillermo Guerci

Resum


El nostre objectiu fou establir quins paràmetres antropomètrics i de maduració
es correlacionen amb el rendiment en rem-ergòmetre en una mostra de 114 adolescents
d’ambdós sexes, sense experiència prèvia en rem. Els resultats mostren una gran correlació
entre massa corporal i rendiment, tot i que aquesta correlació disminuí quan la
massa corporal s’ajustà per compensar la major resistència del llast. L’estatura, la longitud
de cames i l’envergadura de braços es correlacionaren moderadament en haver
ajustat la massa corporal en els nois, però no en les noies. La compensació de la maduració
antropomètrica mostrà una gran correlació amb el rendiment, però disminuí després
d’aplicar l’ajust per talla. La predicció de l’estatura adulta revelà que pocs d’aquests
adolescents creixerien fins a assolir l’estatura dels esportistes d’elit de rem de categoria
oberta.
© 2011 Consell Català de l’Esport. Generalitat de Catalunya. Publicat per Elsevier
España, S.L. Tots els drets reservats.

Text complet: PDF