Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Fiabilitat dels tests de salt vertical de les gimnastes prepuberals

Priscila Torrado Pineda, Michel Marina Evrard

Resum


Introducció i objectius: La fiabilitat dels tests de salt vertical és inferior en els nens que
en els adults. L’objectiu del present estudi fou determinar si els tests de les nenes prepúbers
que practiquen un entrenament específic de gimnàstica artística són més fiables,
en diferents proves de salt vertical, que els d’un grup control de nenes de la mateixa
edat.
Mètode: Participaren a l’estudi 36 nenes prepúbers (19 gimnastes i 17 del grup control)
d’edats compreses entre els 7 i els 12 anys. Per estudiar la fiabilitat de la capacitat de
salt «entre intents» i «entre sessions» s’utilitzaren les proves de salt següents: squat
jump (SJ), counter-movement jump (CMJ), counter-movement jump with arm swing
(CMJA) i drop jump (DJ). S’administraren les proves en dues ocasions, i es realitzaren
tres intents en cada sessió.
Resultats: S’observaren coeficients elevats de correlació intraclasse (CCI ≥ 0,75) entre
intents i entre sessions en totes les proves. Es qüestiona la fiabilitat del CMJ de les gimnastes
pel fet d’haver trobat diferències significatives en la comparació entre intents i
entre sessions (p ≤ 0,05).
Conclusions: Es conclou que la capacitat de salt és reproduïble i fiable des d’edat precoç,
i que la pràctica de la gimnàstica artística, als nivells d’iniciació, no millora la
fiabilitat de la majoria de tests de salt vertical.
© 2011 Consell Català de l’Esport. Generalitat de Catalunya. Publicat per Elsevier
España, S.L. Tots els drets reservats.
*Autor per a correspondència.
Correu electrònic: priscilatorradopineda@gmail.com (P. Torrado Pineda).
KEYWORDS
Repeatability;
Plyometrics;
Flight time
Reliability of the vertical jump tests in prepubertal

Text complet: PDF