Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Impacte de la maduresa i de la condició física en els llocs específics de futbolistes joves

Luis Massuça, Helena Soarez, Isabel Fragoso, Carlos Barrigas

Resum


Objectiu: Descriure les característiques condicionals d’una població d’esportistes joves, tant a nivell maduratiu com per llocs específics Mostra: S’han estudiat 95 jugadors de futbol (13-16 anys) pertanyents a escoles esportives de futbol.

Mètodes: Les variables utilitzades en aquest estudi han estat: edat, lloc específic (mig, defensa, davanter, porter), pes, alçada, maduració, capacitat aeròbica, força isomètrica màxima del tren superior, força màxima, força explosiva i elasticoexplosiva del tren inferior, velocitat lineal 30 m (temps), velocitat de canvi de direcció i agilitat i flexibilitat del tronc.

Resultats: S’han trobat diferències significatives entre els grups de maduresa retardat i normal en les variables de velocitat lineal, força estàtica, força isomètrica màxima dreta i taxa màxima de producció de força. Entre els grups de maduresa retardat i avançat s’han trobat els mateixos resultats i diferències significatives en la variable flexibilitat. En la valoració de llocs específics s’han trobat diferències significatives en la força estàtica dels mitjos i els davanters.

Conclusions: a) Els jugadors de maduresa avançada presenten millors valors condicionals; b) les proves condicionals, en aquests rangs d’edat, no sembla que siguin determinants per poder realitzar la selecció de jugadors; c) cal incloure entrenaments específics en cada lloc, i d) cal prestar més atenció a l’entrenament del porter.

Text complet: PDF