Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Anàlisi dels components de la variabilitat cardíaca dels joves entrenats: comparació de l'entrenament aeròbic i l'anaeròbic

Adriana Urbina, Johan Enrique Ortiz Guzmán, Dario Mendoza Romero, Carlos Alberto Calderón

Resum


Introducció: La variabilitat de la freqüència cardíaca (VFC) permet estudiar de forma no invasiva la modulació autonòmica de la funció cardiovascular. Segons el principi d’especificitat de l’entrenament, cada tipus d’exercici produeix adaptacions específiques. Això no obstant, no s’ha establert si aquest concepte també és aplicable a la VFC. El present estudi té com a objectiu comparar els components espectrals de la VFC en homes joves entrenats aeròbicament i anaeròbicament.

Material i mètodes: Estudi analiticodescriptiu de tall transversal. S’analitzaren els components espectrals de la VFC en repòs a partir de registres curts de 12 corredors, 10 aixecadors de pes i 11 subjectes control, no actius físicament.

Resultats: Els subjectes entrenats aeròbicament presentaren els valors més baixos en el component de baixa freqüència (BF) i els valors més alts en el d’alta freqüència (AF), però aquestes diferències no foren significatives estadísticament. El poder espectral total fou similar en tots els grups (p = 0,103), al igual que la relació del component de BF dividit en el d’AF (p = 0,094). La freqüència cardíaca en repòs en el grup entrenat aeròbicament fou significativament menor en relació al grup entrenat anaeròbicament (p < 0,01) i al control (p < 0,001).

Conclusions: Els resultats no mostraren efecte de l’entrenament físic regular a llarg termini, tant si era aeròbic com anaeròbic, sobre els components espectrals de la VFC. La bradicàrdia en repòs observada en els nostres subjectes d’estudi entrenats aeròbicament no s’explica per canvis en el control autonòmic de la funció cardiovascular.

Text complet: PDF