Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Cineantropometria dels jugadors juvenils campions mundials d’hoquei

Francis Holway, Mariano Seara

Resum


Introducció i objectius: Existeix un buit d’informació sobre l’antropometria i l’efecte de la data de naixement dels jugadors d’hoquei juvenils d’elit. Objectius: a) Descriure les característiques antropomètriques dels jugadors d’hoquei juvenils d’elit d’Argentina; b) establir diferències en el físic, l’edat esportiva i l’efecte de la data de naixement entre els jugadors seleccionats per al mundial juvenil i els que en quedaren exclosos, i c) establir si existeixen diferències en les longituds dels membres entre aquests jugadors d’elit i una mostra normal de referència adulta local. Mètode: Es van avaluar longituds, alçades, diàmetres, perímetres, plecs i massa corporal de 35 jugadors d’hoquei juvenils que formaven la base i la selecció argentina del mundial de 2005 (edat 19,0 ± 1,0 anys; pes 70,7 ± 5,4 kg; alçada 176,4 ± 6,4 cm). Paral·lelament es va fer l’enquesta sobre l’edat esportiva i la data de naixement. Resultats: No es van trobar diferències estadísticament significatives en les variables estructurals de l’esquelet entre aquesta mostra i una referència normativa local, ni entre la submostra seleccionada i els no seleccionats, ni en l’edat esportiva (p = 0,11) ni en l’efecte de data de naixement (p = 0,11). Conclusions: L’hoquei masculí és un esport amb uns requeriments d’estructura òssia normals, i sense efecte de data de naixement, a l’Argentina.

Text complet: PDF