Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Lesions en el tennis. Revisió bibliogràfica

David Gutiérrez García, Francisco Esparza Ros

Resum


L’objectiu del treball present és oferir una revisió del coneixement científic disponible de les lesions en el tennis durant els últims 15 anys, per tal d’establir l’estat actual del coneixement sobre el tema i permetre un plantejament millor de les línies d’investigació. Les troballes principals d’aquesta revisió bibliogràfica foren, per una banda, la gran variació en la incidència lesional reportada en els diferents estudis epidemiològics analitzats. D’altra banda, tot i que una evidència científica important demostra que la gran majoria de les lesions ocorren a les extremitats inferiors, només el 24% dels estudis analitzats en aquesta revisió bibliogràfica tingueren com a objecte d’estudi els membres inferiors i el tronc. Pel que fa als estudis d’intervenció analitzats des de l’any 1995 fins a l’actualitat, únicament se n’han publicat 7, que, a més, tenen limitacions, ja que no presenten intervals de confiança quan informen de l’efectivitat de la intervenció subjecta a examen. Per últim, cal indicar que des de 2007 fins a l’actualitat el nombre de publicacions en el camp de les lesions en el tennis ha anat disminuint de forma progressiva, per la qual cosa cal una investigació major per elaborar programes de prevenció de lesions que es demostrin realment efectius.

Text complet: PDF