Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Fatiga del sistema nerviós de jugadors de futbol de categoria juvenil després de realitzar un test de capacitat d’esprints repetits (CER)

Vicente Clemente Suárez, Víctor E. Muñoz, Asunción Martínez

Resum


Introducció i objectius: Diversos autors han estudiat la influència de l’exercici sobre el sistema nerviós i el funcionament cognitiu de subjectes desentrenats i davant diferents estímuls d’exercici, des d’exercicis anaeròbics intensos fins a l’esgotament, a exercicis de resistència submàxims mitjançant els Llindars Flicker Fusion (LFF), tot i que l’efecte dels estímuls en tests de CER en el sistema nerviós central (SNC) no està massa estudiat. El present treball d’investigació pretén estudiar els canvis en els LFF dels futbolistes abans i després de realitzar un test de CER, com a mitjà per avaluar la fatiga de l’SNC. Mètodes: S’analitzaren 21 jugadors de futbol (18,1 ± 1,0 anys d’edat, 72,1 ± 12,4 kg de pes i 175,3 ± 6,2 cm de alçada). Cada jugador féu el test de CER, consistent en la realització de 7 esprints de 30 m amb un descans de 20 s entre cada esforç. Abans del test i en finalitzar-lo, es realitzà el mesurament dels LFF ascendent (LFFa), descendent (LFFd) i clàssic (LFFc), el criteri subjectiu (CS) i la sensibilitat sensorial (SS). Cada subjecte realitzà el test d’LFF en tres ocasions, i s’obtingué un valor promig. Resultats: Els resultats mostren que després del test augmentaren els valors: CS, 77,8%; SS, 2,6%; LFFc, 77,8%; LFFd, 1,3%, i LFFa, 4,0%, tot i que cap no ho féu de forma significativa (p < 0,05). Conclusions: Amb aquests resultats podem concloure que un test de CER mesurat amb l’LFF no sembla que generi fatiga en l’SNC.

Text complet: PDF