Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Efectes d’un programa i d’exercici físic supervisat, a domicili, sobre la capacitat funcional de pacients adults amb fibrosi quística. Estudi preliminar

Christian Clemente Polán, Jesús María Lavado García

Resum


Introducció i objectiu


La fibrosi quística (FQ) és una malaltia autosòmica recessiva caracteritzada per la formació i l’acumulació de moc espès, afecta fonamentalment l’aparell respiratori i origina una disminució de la reserva funcional pulmonar i, en conseqüència, una reducció de la capacitat d’esforç. Per això s’ha desenvolupat un programa d’exercici físic supervisat (EFS) per intentar determinar-ne l’efecte sobre diferents paràmetres de la força, l’aptitud cardiorespiratòria i la composició corporal de pacients adults amb FQ.Material i mètodes


Van participar 12 subjectes: 8 homes i 4 dones (mitjana d’edat: 23 ± 6,28 anys). Es van recollir dades referents al consum d’oxigen màxim (VO2max), fluix expiratori màxim (FEM), força muscular i composició corporal. La intervenció tingué una durada de 8 setmanes, amb un volum de càrrega aeròbica de ± 60 min/setmana incremental fins als ± 90 min/setmana a una intensitat del 45-60% de la FC de reserva. Pel que fa al treball específic de força muscular, tingué un volum de 10 min/setmana incremental fins als 30 min/setmana, combinant mètode dinàmic, reactiu i isomètric.Resultats


Les dades preliminars obtingudes mostren una millora significativa de la força estàtica, propera al 10% en el membre superior i al 20% en la força resistència del tren inferior. Respecte al VO2max i al FEM, s’observa un increment moderat. No es van trobar canvis significatius en el percentatge de massa grassa.Conclusions


Pels resultats obtinguts d’un programa d’EFS a domicili de pacients adults amb FQ, sembla que es pot millorar la capacitat funcional en termes d’increment de força muscular, funció pulmonar i aptitud cardiorespiratòria.

Text complet: PDF