Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Revisió de les repercussions dels esquinços de turmell sobre l'equilibri postural

Laura Martín Casado, Xavier Aguado Jódar

Resum


L’esquinç lateral de turmell és una de les lesions més comunes de l’esport i pot afectar diferents components del control postural. Aquesta revisió bibliogràfica analitza els estudis que avaluen el control postural de persones que han patit esquinços i persones amb turmells sans a partir de tests d’equilibri estàtic, dinàmic i dinamicofuncional, utilitzant metodologies quantitatives. Els turmells lesionats presenten majors rangs de desplaçament del centre de pressions i majors temps de latència de la musculatura. També presenten més temps d’estabilització en l’eix anteroposterior i menor abast de les posicions extremes que pot adoptar el centre de pressions. Això no obstant, alguns treballs utilitzen mètodes poc objectius en la selecció de subjectes amb esquinç de turmell i altres utilitzen tests i variables poc sensibles per estudiar les seqüeles de dèficit de control postural després d’un esquinç.

Text complet: PDF