Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els immunomoduladors davant la inflamació i el dany muscular originat per l’exercici

Alfredo Córdova

Resum


Les ajudes ergogèniques (farmacològiques i nutricionals) en l’esport, com els immunomoduladors, seria convenient que s’utilitzessin per reduir els efectes nocius del dany muscular i la inflamació, acompanyats d’un estat de fatiga. Aquestes ajudes, en accelerar el procés de recuperació, poden ser importants per millorar el rendiment mitjançant la prevenció de les respostes perjudicials per l’exercici extenuant i modular els processos homeostàtics d’adaptació que condueixen a la recuperació i remodelació. Amb l’ús d’aquestes ajudes, augmentaria la càrrega d’entrenament que podrien tolerar els esportistes, i a més de ser molt beneficiós per al seu rendiment competitiu, també seria un element important que caldria considerar com a mecanisme per preservar la seva salut. Per últim, s’ha de recordar que aquests requeriments extres hauran de ser avaluats i recomanats per un professional idoni.

Text complet: PDF