Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Prevalença d’escoliosi, dominància manual lateral i transport de material en una població masculina de 6-12 anys

Manuel Fernández Sánchez, Félix Zurita Ortega, Carmen Fernández Sánchez, Rubén Fernández García, Miguel Muñoz-Cruzado Barba, María Labajos Manzanares

Resum


Aquest estudi va avaluar la relació entre l’escoliosi i un conjunt de variables de tipus cronològic, motriu (esquerrà o destre) i de transport de material escolar (motxilla o carretó) en una població masculina en l’àmbit educatiu. La selecció definitiva de la mostra, integrada per 682 participants, d’edat compresa entre 6-12 anys i pertanyents a Granada (Espanya) i rodalia es va fer per mostratge, atenent a una composició natural dels grups. Es van seleccionar diversos instruments de mesurament (Inventari de Lateralitat Manual d’Edimburg, test d’Adams i qüestionari) per recollir les variables seleccionades. Els resultats van indicar que el 9,4% (n=64) eren escoliòtics, el 10% (n=73) eren esquerrans i el 58,2% emprava la motxilla com a mitjà de transport de material escolar. No es van trobar diferències estadísticament significatives entre la desviació del raquis i les variables de tipus dominància lateral i transport de material escolar, mentre que no va succeir el mateix amb la variable cronològica (p=0,03); de la mateixa manera, es va trobar associació entre l’edat i el transport de material (p=0,00), motivada per moviments socioculturals (actituds, costums, hàbits, etc.). Com a principals conclusions, cal destacar la nul·la relació entre l’escoliosi i la dominància lateral esquerra, així com el material amb què es transporten els estris escolars; tanmateix, no descartem que en edats més avançades aquesta situació es pugui invertir, per la qual cosa sorgeix la necessitat d’endegar programes de prevenció de la patologia del raquis en escolars i adults, i aplicar-hi les pautes d’ergonomia correctes enfocades a incrementar la qualitat de vida.

Text complet: PDF