Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Embenat neuromuscular: totes les benes tenen les mateixes propietats mecàniques?

Xavier Aguado Jódar, José Fernández Rodríguez, Luis Alegre Durán, Javier Abián Vicén, Rafael Carcelén Cobo

Resum


Objectiu: El propòsit del treball era avaluar les característiques mecàniques davant d’esforços de tracció en benes utilitzades en la tècnica de l’embenat neuromuscular (Kinesio Taping). Amb això es pretenia saber si els diversos colors i marques obeeixen a característiques mecàniques diferents. El propòsit final era tenir informació que permeti millorar els protocols de col·locació, amb més o menys tensió, per optimitzar l’acció (terapèutica o d’altra mena) de l’embenat. Mètodes: Es van tallar benes de 30 cm de llarg de les marques Cure Tape (negre, blau, vermell i pell), Sports Tex (negre, blau i vermell), Kinsiotape (blau i vermell) i Kinesiology Tape (blau i vermell). Es van aplicar càrregues progressives per explorar els diversos esforços en la tracció i les elongacions relatives, fins a arribar al trencament de les benes. Resultats: No es van trobar els mateixos comportaments en comparar colors iguals en les diverses marques explorades. La màxima elongació abans de trencar-se va variar entre el 77 i el 106% en les diverses benes provades. La tensió màxima abans de trencar-se va variar entre 4,57 i 8,06 MPa. La mitjana dels mòduls de Young de les zones lineals de les gràfiques esforç/deformació va variar entre 0,0526 i 0,0966 MPa. Finalment, els gruixos de les diverses benes es van situar entre 0,44 i 0,55 mm. Conclusions: És recomanable no canviar de marca ni de color per a una determinada aplicació de l’embenat neuromuscular. D’aquesta manera serà més fàcil aconseguir una tensió de la bena pròxima a l’òptima mitjançant un determinat protocol d’estirament previ.

Text complet: PDF