Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Efecte d'una modificació reglamentària en la incidència de lesions en la lluita lleonesa

Vicente Martín, Carlos Ayán, Antonio Molina, Héctor García, Gloria González, María Álvarez, Tania Fernández

Resum


Objectiu: Conèixer la incidència de lesions greus en la lluita lleonesa i valorar-ne l’efecte d’una modificació reglamentària. Material i mètodes: Estudi de cohorts retrospectives (2006 i 2007) i prospectives (2008, reglament modificat). Hi van ser inclosos tots els lluitadors en competició en categoria sènior (edat mitjana 22±6,8 anys) en la lliga d’hivern durant les temporades 2006, 2007 i 2008. Les fonts d’informació utilitzades van ser les actes dels corros o rotlles, els comunicats d’accident i un qüestionari específic emplenat en entrevista dirigida als lluitadors. Es va entendre com a lesió greu qualsevol que es produís durant el combat i tingués com a efecte una baixa superior a 28 dies. Es va calcular la incidència de lesions greus per nombre de rotlle, lluitadors, combats i caigudes. Resultats: En les tres temporades van participar en total 143 lluitadors homes. Es van documentar en total 14 lesions, que van afectar 13 lluitadors. Les zones anatòmiques més afectades van ser l’espatlla i el genoll, i el tipus de lesió més freqüent observada va ser l’esquinç, seguit de les contusions i les luxacions. En el total de les temporades estudiades va haver-hi una lesió greu cada 7 rotlles, es va lesionar de gravetat un de cada 36 lluitadors i es va produir una lesió greu per cada 161 combats o 400 caigudes. Es van registrar 4 lesions greus durant les temporades 2006 i 2007 i cap durant la temporada 2008 (en la qual es va introduir una modificació del reglament); les diferències observades en les incidències no van aconseguir la significació estadística. Conclusió: La lluita lleonesa presenta una incidència de lesions semblant a la d’altres esports de combat. Penalitzar les “deixades” i totes les caigudes com senceres i mantenir els combats a dues caigudes sembla que ajuda a reduir la incidència de lesions greus. Amb tot, calen més estudis amb sèries temporals més llargues que confirmin aquesta troballa.

Text complet: PDF