Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La influència del condicionament físic aeròbic en el medi aquàtic en la qualitat de vida d'un grup de nens asmàtics

Elkin Roldán Aguilar, Juan Fernández Villada, María Lopera Zapata, David Monsalve Murillo, Diego Ochoa Alzate, Luis Aristizábal Londoño

Resum


Fonaments: L'objectiu d'aquesta investigació va ser estudiar els canvis en la qualitat de vida (CV) en nens asmàtics, després d'un entrenament aeròbic en medi aquàtic climatitzat (AAMAC). Subjectes i mètodes: 22 nens asmàtics, dividits en grup experimental (GE) i grup control (GC) d'11 pacients cadascun, als quals fou administrat el qüestionari de qualitat de vida específic per a nens asmàtics PAQLQ, abans d'iniciar l'AAMAC. El GE va ser sotmès addicionalment a un condicionament aeròbic en piscina climatitzada durant 18 setmanes, al final de les quals es va administrar el PAQLQ als 2 grups. Resultats: En la primera administració (abans, A) del PAQLQ, es va trobar que en 8 de les 23 preguntes el GE mostrava mitjanes més baixes en el seu CV (p = 0,05). En comparar el sumatori de les diferències de les respostes en la segona administració (o després, D) menys l'"abans" (A) en ambdós grups de totes les preguntes del PAQLQ, en el GE hi havia una millora significativa de la CV comparat amb el GC (GE: 582; GC: ­32). Conclusió: L'AAMAC millora la CV dels nens asmàtics i es pot considerar un factor profilàctic per evitar les crisis induïdes per esforç.

Text complet: PDF