Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Estudi comparatiu de la capacitat de fer esprints repetits entre jugadors d'handbol i basquetbol aficionats i professionals

José Heredia Jiménez, Ignacio Chirosa Ríos, José Roldán Casas, Luis Chirosa Ríos

Resum


Introducció i objectius: Els esports d’equip demanen jugadors que puguin fer un nombre elevat d’esprints curts, intercalats amb períodes de recuperació o d’intensitat; aquesta mena d’esforços s’ha denominat capacitat d’esprints repetits (RSA, repeated sprint ability). Malgrat que la importància d’aquests esforços en esports d’equip està constatada, la diferència entre esportistes de disciplines diferents ha de ser estudiada a causa de la variabilitat d’esforços existent entre els nombrosos esports col·lectius. Aquesta recerca pretén determinar les diferències i analogies en test RSA entre esportistes aficionats i professionals d’esports col·lectius diferents, com són el basquetbol i l’handbol. Mètode: Es van avaluar 4 equips, 2 de bàsquet i 2 d’handbol (dividits en aficionats i professionals). El test RSA va ser fer 8 × 30 m amb 25 s de recuperació, en pista amb cèllules fotoelèctriques. Resultats: Els resultats obtinguts no mostren diferències significatives en les variables cinètiques entre els diversos grups. Sí que es van trobar diferències entre bàsquet professional i handbol professional (p < 0,05) en les variables millor esprint i acceleració 010 m. Igualment, es va observar un descens en la potència (entre 20,51 i 23,37%) entre l’esprint 1 i 8 en els 4 grups, però no van haverhi diferències entre ells. Conclusions: La mena d’esforços realitzats per esportistes d’esports de cooperació i oposició de disciplines semblants (com ara basquetbol i handbol) és semblant en el test RSA, pel fet que els esforços en competició s’assemblen molt entre esports i amb els esforços realitzats en el protocol utilitzat.

Text complet: PDF