Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Diferències de l'estabilitat postural estàtica i dinàmica segons sexe i cama dominant

Azahara Fort Vanmeerhaeghe, Daniel Romero Rodriguez, Lluís Costa Tutusaus, Caritat Bagur Calafat, Mario Lloret Riera, Agustín Montañola Vidal

Resum


Introducció i objectius: L’objectiu principal d’aquest estudi va ser comparar les dades estabilomètriques de l’equilibri unipodal entre el sexe de l’individu i la cama dominant/no dominant de forma estàtica i dinàmica.Participants: La mostra d’estudi van ser 20 subjectes, 10 dones i 10 homes físicament actius de 22,56 ± 5,7 anys. Mètodes: Es va mesurar l’amplitud de la desviació del centre de pressions (CP) mitjançant una plataforma optomètrica utilitzant tres tests unipodals de dificultat progressiva: ulls oberts (UO), ulls tancats (UT) i salt (S).Resultats: En l’equilibri UO no es van trobar diferències significatives en la desviació del CP en cap de les variables. En la prova UT es van mostrar diferències significatives entre homes i dones en l’eix lateral i anteroposterior de la cama no dominant (p < 0,029 i p < 0,035, respectivament). Per últim, en el cas del salt es van trobar diferències significatives entre la cama dominant i no dominant només en l’eix lateral (p < 0,011 i p < 0,002, respectivament). No van haver-hi diferències significatives entre cama dominant i no dominant; encara que al analitzar per separat ambdós sexes es van trobar diferències en els dos eixos del salt de les dones i l’eix anteroposterior dels homes en el test unipodal d’ulls oberts.Conclusions: Les dones van tendir a mostrar més equilibri (menor desviació del CP) en els tests més dinàmics (UT i S) en comparació amb els homes. Malgrat no trobar diferències entre cama dominant/no dominant en el total del grup, sí es va trobar que les dones mostraven més desviació del CP en la cama no dominant en la recepció del salt.

Text complet: PDF