Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Evolutivitat de la capacitat flexora segons el sexe i el nivell d'ensenyament

Olga Delgado Valdivia, María Martín Cañada, Félix Zurita Ortega, José Antequera Rodríguez, Manuel Fernández Sánchez

Resum


La flexibilitat és una de les qualitats físiques bàsiques que es treballa tant en els cicles de primària com de secundària, però no en l'etapa universitària. De les quatre qualitats físiques bàsiques, la flexibilitat és l'única que minva a mesura que augmenta l'edat. Per dur a terme l'estudi es va comptar amb una mostra de 410 subjectes (42% de sexe masculí respecte del 58% de sexe femení) de 6 a 30 anys de Granada i Almeria. Es va emprar el test de flexió profunda del tronc per a la recollida de dades, tot establint que la flexibilitat mitjana de la població era de 22,25 cm. Pel que fa als sexes, les noies (X = 22,82 cm) eren més flexibles que els nois (X = 21,46 cm). Quant a l'evolutivitat, en el rang de 10 a 11 anys és quan s'aconsegueixen els valors més alts de capacitat flexora, a partir de la qual es produeix una disminució constant a mesura que augmenta l'edat cronològica dels individus, per la qual cosa el nivell d'ensenyament de primària (24,98 cm) és el que presenta pics més elevats de flexibilitat respecte dels universitaris, els qui n'obtenen els valors més baixos (19,50 cm). Finalment, s'ha determinat -igual que tota la bibliografia consultada- que la flexibilitat mitjana minva a mesura que augmenta el rang d'edat.

Text complet: PDF