Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Valoració nutricional dels hàbits alimentaris en joves esgrimistes de competició

Marta Carrasco Marginet, Alfredo Irurtia Amigó, Vicky Pons Sala, Xavier Iglesias Reig, Eulàlia Vidal García, Daniel Brotons Cuixart

Resum


Introducció i objectius: Si bé les necessitats nutricionals i el perfil somàtic de l'esgrimista d'elit ja estan descrits, aquest no és el cas en joves esgrimistes. L'objectiu d'aquest estudi era doble: descriure el perfil cineantropomètric d'un grup de joves esgrimistes de competició i valorar els seus hàbits alimentaris. Mètodes: Aquest estudi, de caràcter observacional i descriptiu, agrupa les variables analitzades en dues valoracions: a) valoració nutricional (registre de 24 h): energia total, hidrats de carboni, proteïnes, lípids, fibra, colesterol, contingut en aigua de la dieta, vitamines i minerals, i b) valoració cineantropomètrica: talla, pes, somatotip i composició corporal. Resultats: El 26,3% del grup es va situar per sobre dels valors recomanats d'ingesta energètica, mentre que el 57,9% estava per sota. El consum d'hidrats de carboni va ser inferior als valors recomanats, mentre que la ingesta de proteïnes i lípids, superior. El 89,5 i el 63,2% del grup es va situar per sota de les recomanacions de greixos monoinsaturats i poliinsaturats, respectivament. El 89,5% va registrar valors de greixos saturats per sobre de la ingesta recomanada. El consum de fibra va ser, en un 52,6% dels casos, deficitari. El consum de colesterol va ser, en canvi, superior (73,7%). Es van registrar valors de vita-mines que s'ajusten a les recomanacions, però no va ser així pel que fa a alguns minerals. Ambdós sexes configuren grups notablement heterogenis a nivell somàtic. Conclusions: La majoria dels joves esgrimistes analitzats presenten hàbits alimentaris no adequats, ni per mantenir un estat de vida saludable, ni per a la pràctica esportiva. Cal corregir aquests hàbits d'acord amb una educació i un seguiment nutricional correctes. I encara més si el que es pretén és optimitzar el seu rendiment esportiu. La valoració cineantropomètrica ratifica aquests resultats.

Text complet: PDF