Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Estratègies públiques i privades en R+D+I: una visió global del sistema de R+D+I a Catalunya

Isabel Busom i Piquer

Resum


En els darrers anys, el creixement global de la productivitat, el factor que impulsa el creixement
econòmic a llarg termini, ha estat molt moderat a Catalunya. Diversos factors poden contribuir
a explicar-ho, un dels quals és l'evolució de la capacitat d'innovació en el conjunt del sistema
econòmic. D'altra banda, la constant evolució de l'entorn econòmic internacional i dels
avenços científics i tecnològics accentuen la necessitat de desenvolupar de manera sostinguda la
capacitat d'innovar, a tots els països i sectors. Per tant, cal preguntar si les estratègies públiques
i privades de recerca, desenvolupament i innovació a Catalunya són les desitjables per assolir un
nivell de creixement econòmic sostingut.
Identificar els possibles obstacles o colls d'ampolla que frenen el desenvolupament d'aquesta
capacitat requereix disposar de bons indicadors dels diferents components del sistema d'innovació,
d'un marc d'anàlisi adient i d'evidència empírica. L'objectiu aquí és presentar unes pinzellades
sobre l'estat actual dels diferents components del sistema d'innovació a Catalunya i
identificar-ne alguns reptes.

Text complet: PDF