Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les Estratègies de les àrees metropolitanes europees davant de l'ampliació de la Unió Europea

Xavier Vives, Lluís Torrens

Resum


En aquest article s'estudia l'estratègia de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) per
afrontar l'impacte de la globalització, comparant-la amb les de les trenta principals regions metropolitanes de la Unió Europea anterior a l'ampliació de 2004. L'estudi classifica en tres tipus generals les estratègies o especialitzacions funcionals de les àreesmetropolitanes definides comciutat esbarjo, ciutat seu i ciutat innovació. El grau d'especialització en cadascuna de les funcions es calcula mitjançant la síntesi d'una bateria d'indicadors. L'anàlisi quantitativa permet posicionar la RMB en el conjunt de les àrees metropolitanes en termes de resultats segons les especialitzacions funcionals així comen termes de potencial i efectuar recomanacions permillorar-ne el posicionament.

Text complet: PDF