Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El Model espanyol de creixement econòmic

Antonio Argandoña Rámiz

Resum


El model de creixement econòmic d'Espanya durant els últims anys ha estat centrat bàsicament
en el consum de les llars. Les famílies en general han gastat per sobre de la taxa del PIB
com a conseqüència de l'increment dels seus ingressos. Tot plegat ha comportat problemes
d'endeutament a moltes famílies. En aquest article es fa palès que un model econòmic basat majoritàriament
en el sector de la construcció no esdevé sostenible a llarg termini. Per tant, el sector
privat i la construcció com a models de creixement no són una bona estratègia per assolir un
equilibri econòmic. Un model basat en la inversió col·lectiva és el que es proposa en aquest text;
tot i així, podrem veure que els problemes estructurals no acaben de desaparèixer. La Unió
Europea serà capaç d'explicar la satisfactòria recuperació industrial, tot utilitzant mètodes com
l'especialització i l'accés a noves tecnologies, i també presentant facilitats d'intercanvi amb altres
països.

Text complet: PDF