Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Situació de la innovació a Catalunya: fets i reptes

Isabel Busom i Piquer, Inés Macho Stadler, Walter García-Fontes, Rosella Nicolini

Resum


En aquest estudi s'analitza la importància de la innovació a Catalunya des d'un punt de
vista de les polítiques públiques, així com des de la perspectiva de les empreses i dels centres públics de recerca. S'analitza el sector mitjançant la clàssica anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces,
Fortaleses i Oportunitats). Catalunya es troba, doncs, en una etapa de plena consolidació i aplicació del sistema R+D, en què es necessitarà una implicació i un suport màxims de tots els
agents implicats (Administració, empreses i centres de recerca).

Text complet: PDF