Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Annals de medicina

ISSN electrònic: 2013-7109

ISSN paper: 0210-7465

Annals de medicina pretén ser, principalment, un vehicle de formació i comunicació entre els socis de l'Acadèmia, i entre aquests i l'entorn social i sanitari més proper. Per això, posa un èmfasi especial en els aspectes de formació continuada, de divulgació, de debat, de síntesi, d'ètica, d'interdisciplinarietat i de sensibilitat sanitàries que més i millor poden ajudar a assolir aquests objectius. Annals ha de reflectir l'esperit plural, obert i independent de l'Acadèmia i alhora ha de contribuir a impulsar els objectius històrics pels quals aquesta institució es va crear i que la justifiquen.

2011: Vol.: 94 Núm.: 2 Abril/Maig/Juny

Editorial

Mig centenar d'eponímies catalanes (p. 49)
Xavier Bonfill
PDF
 

Vidre i mirall

Millora de la seguretat del pacient mitjançant programes de conciliació de la medicació (p. 50-56)
Cristina Roure, Maria Queralt Gorgas, Carles Codina Mahrer
PDF
 
Estudi observacional descriptiu sobre caigudes i factors de risc en hospitals d'aguts i centres sociosanitaris a Catalunya. Té sentit un abordatge comú entre nivells assistencials? (p. 57-59)
Dolors Robles, Carola Orrego, Pilar Moreno, Pilar Hilarión, Núria Mora, Joaquim Bañeres
PDF
 
La seguretat a la unitat de cures intensives: prevenció de la pneumònia associada a ventilació mecànica (p. 60-62)
Elisabet Gallart, Emili Díaz, Jordi Rello
PDF
 

Roda contínua de formació i consens

El cas clínic: d'allò clàssic a allò cert (p. 63-65)
Elena Serrano
PDF
 

Solidaritat

L'accés a medicaments essencials: una qüestió sanitària, no comercial (p. 66-69)
Marta Darder
PDF
 

Proves i evidències

Detecció precoç, diagnòstic i tractament del trastorn de l'espectre autista (p. 70-77)
AIAQS
PDF
 

Sense amnèsia

Ignasi Aragó, 95 anys (p. 78-80)
Joaquim Ramis
PDF
 
Eponímia mèdica catalana. El bàlsam de Malats (p. 81-85)
Elena Guardiola, Josep-Eladi Baños
PDF
 
Medicina científica: realitat o ficció? La contribució de la ciència a la medicina (p. 86-89)
James McCormick
PDF
 
Rita Levi-Montalcini: l'hereva d'Hipàcia (p. 90-94)
Pol Morales
PDF
 

De llibre

Ubuntu, lobèlies o el poder de la comunicació (p. 95-96)
Paola Velázquez
PDF