Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Annals de medicina

ISSN electrònic: 2013-7109

ISSN paper: 0210-7465

Annals de medicina pretén ser, principalment, un vehicle de formació i comunicació entre els socis de l'Acadèmia, i entre aquests i l'entorn social i sanitari més proper. Per això, posa un èmfasi especial en els aspectes de formació continuada, de divulgació, de debat, de síntesi, d'ètica, d'interdisciplinarietat i de sensibilitat sanitàries que més i millor poden ajudar a assolir aquests objectius. Annals ha de reflectir l'esperit plural, obert i independent de l'Acadèmia i alhora ha de contribuir a impulsar els objectius històrics pels quals aquesta institució es va crear i que la justifiquen.

2011: Vol.: 94 Núm.: 2 Abril/Maig/Juny

Editorial

Mig centenar d'eponímies catalanes PDF
Xavier Bonfill 49

Vidre i mirall

Millora de la seguretat del pacient mitjançant programes de conciliació de la medicació PDF
Cristina Roure, Maria Queralt Gorgas, Carles Codina Mahrer 50-56
Estudi observacional descriptiu sobre caigudes i factors de risc en hospitals d'aguts i centres sociosanitaris a Catalunya. Té sentit un abordatge comú entre nivells assistencials? PDF
Dolors Robles, Carola Orrego, Pilar Moreno, Pilar Hilarión, Núria Mora, Joaquim Bañeres 57-59
La seguretat a la unitat de cures intensives: prevenció de la pneumònia associada a ventilació mecànica PDF
Elisabet Gallart, Emili Díaz, Jordi Rello 60-62

Roda contínua de formació i consens

El cas clínic: d'allò clàssic a allò cert PDF
Elena Serrano 63-65

Solidaritat

L'accés a medicaments essencials: una qüestió sanitària, no comercial PDF
Marta Darder 66-69

Proves i evidències

Detecció precoç, diagnòstic i tractament del trastorn de l'espectre autista PDF
AIAQS 70-77

Sense amnèsia

Ignasi Aragó, 95 anys PDF
Joaquim Ramis 78-80
Eponímia mèdica catalana. El bàlsam de Malats PDF
Elena Guardiola, Josep-Eladi Baños 81-85
Medicina científica: realitat o ficció? La contribució de la ciència a la medicina PDF
James McCormick 86-89
Rita Levi-Montalcini: l'hereva d'Hipàcia PDF
Pol Morales 90-94

De llibre

Ubuntu, lobèlies o el poder de la comunicació PDF
Paola Velázquez 95-96